İski Misyon ve Vizyon

iski misyonMİSYONUMUZ

“İçmesuyu ve Atıksu Hizmetlerini, Çevre ve İnsan Sağlığını Esas Alarak, Etkin, Verimli ve Kaliteli Olarak Yürütmek”

VİZYONUMUZ

“İstanbul’un su medeniyetinden güç alarak, su yönetiminde insanı ve çevreyi esas alan, hizmet kalitesi yüksek, sürekli gelişime açık lider kurum olmak”

İLKELERİMİZ

– Çevreye ve İnsana Saygı
– Gelişime ve Değişime Açıklık
– Müşteri Memnuniyeti
– Kalite
– Etkinlik, Verimlilik ve Yeterlilik
– Güvenilirlilik
– Eşitlik ve Tarafsızlık
– Şeffaflık
– Dürüstlük
– Adalet
– Hizmet Bilinci, Hizmet Aşkı
– Hizmetlerde Önderlik ve Örneklik
– Katılımcılık
– Meslek Etiğine Bağlılık
– Halka Yakınlık

Kısayol: ,

Kategori : İski Genel Bilgi

Konu İle İlgili Yorum Yaz